Renovering

Hej kära medlemmar!

 

Renoveringen är nu i full gång och Morneon håller just nu på med källaren. 

Nedanför listas kommande renoveringsprojekt. 

 

Lokalen

  • Asbestsaneringen (slipningen) blir klar fredag.
  • Högtryckstvättning kommer att ske i lokalen i början av nästa vecka.
  • I slutet av nästa vecka påbörjar vi putslagning och göra håltagning för VENT.

 

Garaget

  • Rivning fortsätter
  • Igenmurning av fönster
  • Betonglagning
  • Vecka 4 så påbörjas stämpning av bjälklag

 

V.5 Etablering av grävmaskin för att riva bort beläggning ovanpå garaget

 

Mvh
Styrelsen