Brf Guldborgen bildades 2006 och är belägen på Edward Lindahlsgatan 20 A-C, 22, Köpenhamnsvägen 5 A-D, Örsholmsgången 2 A-B, 4 A-C, Västra Innerstaden i Malmö. 
Föreningens fastighet förvärvades 2007 och består av tre flerbostadshus om 4/5 våningar med 113 lägenheter och 19 lokaler. Fastighetens byggnader är uppförda 1944 av arkitekt Mogens Mogensen. Kvarteret heter Fredensborg 4.

Bostadsområdet Fågelbacken
Mellan Kronborg och Rönneholm ligger Fågelbacken, ett populärt bostadsområde i Västra InnerstadenMalmö. Det är lika nära till Pildammsparken som Slottsparken, och Ribersborgs långa sandstrand ligger på en kort cykelturs avstånd. Här bor du granne med Kronprinsen och nära gågatan, men ändå i relativt lugna kvarter. Fastigheterna omges av stadsmiljö medan innergårdarna ofta är grönskande och lummiga. Det centrala läget, nära högskolan, gör att många unga Malmöbor söker sig hit.

Fågelbacken har fått sitt namn efter en höjd med samma namn som fanns i området. Tidigare har det odlats grönsaker på den plats som Fågelbacken ligger på i dag.

Området ligger mellan Fågelbacksgatan och Köpenhamnsvägen, öster om Mariedalsvägen. Fågelbacken består av flerfamiljshus. 40% är bostadsrätter och resten hyresrätter. De flesta lägenheterna är tvåor (knappt 40%) eller treor (ca 30%). Längs Västra Rönneholmsvägen finns några hus från sekelskiftet och i korsningen Fågelbacksgatan - Mariedalsvägen finns två hus som byggdes i början av 1900-talet som bostäder till anställda vid Kronprinsens husarregemente. Flertalet hus i området är dock byggda på 1940- och 1950-talen, förutom kvarteret Papegojan, som byggdes när Fågelbacksskolan revs på 1980-talet.

En klar majoritet, nästan 70%, av hushållen är ensamhushåll, knappt 25% består av 2 personer och endast 5% av hushållen är alltså 3 eller fler personer. Nästan 40 % av områdets invånare är pensionärer och barn finns i mindre än 10% av hushållen. Arbetslösheten i området uppgår till 2% och totalt 3% innehar socialbidrag.

I området finns Västra Innerstadens stadsdelskontor samt Fågelbackens montessoriförskola och förskolorna Stallmästaren och Telningen.

 

Ladda ned

Icon representing an icon       

Bostadsmiljöer i Malmö
Områdesfakta Fågelbacken