Byggår: 1946
Arkitekt: Mogens Mogensen
Antal flerbostadshus: 1
Antal lägenheter: 113
Antal lokaler: 18 (Hyresrätter; 5 är butikslokaler och 13 är förråd/lager)
Antal hyresrätter: 9
Föreningen bildades: 2006. Husen köptes 2007
Tomträtt: Fastigheten är upplåten med tomträtt, omförhandling av tomträttsavgälden sker först år 2020-08-31. Som det ser ut nu med uppdaterad underhållsplan och flerårsbudget kommer denna inte att påverka avgifterna (2019).

Parkeringsmöjligheter: 31 st parkeringsplatser och 5 MC platser. Kostnad 580kr/månad bil, 260kr/månaden MC, via kölista. Boendeparkering i området –ansöks på www.malmo.se
Uppvärmning: Fjärrvärme
Ventilation: Självdrag
Tvättstuga: Källare
Internet: Gruppanslutningsavtal med Ownit. Hastighet 100/100 via fiber. Kostnad 165kr/månad
Kabel-TV: Basutbud via gruppanslutningsavtal med ComHem. Kostnad 70kr/månad priset gäller till 2019. Avtalet ämnas sedan konkurrensutsättas och därmed kan annan leverantör bli gällande efter 2019-09.
 
OBSERVERA: Internet & Kabel-TV är obligatoriska avgifter


Utförda renoveringar samt planerade renoveringar
 
Byte av fönster: 2020
Renovering Garage: 2020
Renovering innergård: 2020
Målning av tvättstugor: 2019
 
Byte av radiator ventiler: 2015
Avloppsstammar: 2010/2011
Vattenstammar: 2010/2011
Fasad: 1998 plåtinklädnad
El: 2009 nya elledningar
Tak: 1998
Balkonger: 1998


Övriga renoveringar:
Ny värmeanläggning 1983, värmeväxlare upprustades 2010
Gårdsomläggning 2004
 

Fastigheten förvaltas av: SBC ekonomisk förvaltning, Fastighetsservice - GN Städ & Fastighetsservice
Överlåtelseavgift 2,5% av prisbasbelopp och Pantsättningsavgift 1% av prisbasbelopp betalas av köparen
Förvaring: Källarförråd och vindsutrymme finns i fastigheterna.
Kontakt: Styrelseordförande Simon Mikaelsson, 

Ladda ned

Icon representing an icon       

Flerårsbudget
Energideklaration
Stadgar

Årsredovisning 2019 
Årsredovisning 2018 
Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2010