Ansökan
Ansök skriftligt till bostadsrättsföreningens styrelse om att få hyra ut lägenheten i andra hand.
Ansökning om andrahandsuthyrning görs via SBC portalen som du hittar här: https://hemma.sbc.se/kundportal/login
 
Ange varför du vill hyra ut lägenheten, till vem och för hur lång tid.  Brf Guldborgens styrelse förbehåller sig rätten att göra en kreditupplysning på person som hyr i andra hand. Kostnaden för denna är ca 300 kr och debiteras ägaren till bostadsrätten. 
 
Om styrelsen avslår din ansökan kan du överklaga till hyresnämnden. Hyr du ut lägenheten utan styrelsens medgivande riskerar du att bli av med nyttjanderätten. Då har föreningen rätt att säga upp dig och tvinga dig att flytta.
 
Vilka regler gäller?
Du har rätt att hyra ut lägenheten om du har »skäl« enligt bostadsrättslagen. Det kan vara att du ska arbeta eller studera på en annan ort, är borta på grund av sjukdom, militärtjänstgöring eller om du vill provbo med din partner. 
 
Det är alltid du som bostadsrättsägare som har ansvaret för lägenheten och för dina skyldigheter gentemot bostadsrättsföreningen, t ex vad gäller att betala avgifter, att grannarna inte blir störda och att den så kallade vårdnadsplikten sköts.
 
För övrigt gäller bostadsrättsföreningens regler. Brf Guldborgen förbehåller sig rätten att medge längden för andrahandsuthyrning baserat på en individuell bedömning av premisserna för den aktuella andrahandsuthyrningen.
 
Hur mycket tar man betalt?
Hyran sätts genom en överenskommelse mellan dig och din hyresgäst. Tidigare krävdes att man endast tog ut så kallad brukshyra, men genom ny lagstiftning (Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad)
har en friare hyressättning blivit tillåten. Vid tvist om hyrans storlek kan hyresgästen fortfarande överklaga till hyresnämnden.
 
Föreningen tar ut en avgift enl not. 9 i stadgarna
Avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter beslut av styrelsen. Avgiften får årligen uppgå till högst 10 % av gällande prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av kalendermånad räknas som hel månad. Avgiften betalas av bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand.
 
Skriv kontrakt med din hyresgäst!
Hyresavtal för andrahandsupplåtelse finns att köpa i bokhandeln. Skriv ett hyresavtal med din hyresgäst, även om det är din kompis. Gå tillsammans igenom lägenhetens skick och skriv att lägenheten ska slutstädas så att den ser ut som när du lämnade den. Skriv även att hyresgästen är skyldig att teckna egen hemförsäkring. ange hur lång tid uthyrningen ska pågå och hur lång uppsägningstiden är. 
 
Faktablad
Fastighetsägarna har tagit fram ett informativt faktablad om andrahandsuthyrning av bostadsrätter som finns längst ner på sidan (Andrahandsuthyrning bostadsrättshavare hyresgäst).