Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.

E-post:  eller via formulär
Brevlåda: Nedfarten till garaget på Edward Lindahlsgatan 20 C.

Ordförande
Simon Mikaelsson
Örsholmsgången 4C

   

Kassör
Lena Maričić
Edward Lindahlsgatan 20A
      

Sekreterare
Martin Jansson
Edward Lindahlsgatan 20C
 

Ekonom
Fabrizio Fonte 
Örsholmsgången 2B 

 

 

Ledamot 
Hanna Kruse 
Köpenhamnsvägen 5A 

 

Ledamot
Johan Barwén
Edward Lindahlsgatan 20C
 

Ledamot
Jens Sjölander
Örsholmsgången 2A

 
Suppleant
Yuliya Orlova 
Edward Lindahlsdatan 20C  
 

 

Valberedningen hittar du här

Fler kontaktvägar

Facebook:  
Extern Post:   Brf Guldborgen, Köpenhamnsvägen 5B, 217 43 Malmö
Fakturaadress:   Brf Guldborgen, c/o SBC, 8880 kundnr, Box 5, 851 02 Sundsvall