I årsredovisningen kan du läsa mer om föreningens ekonomi såsom intäkter, utgifter och belåning.
Den inledande förvaltningsberättelsen beskriver de åtgärder som gjorts eller som planeras framöver.

Flerårsbudgeten är kopplad till en underhållsplanen för fastigheten. Underhållsplanen innehåller uppskattningar av kostnader för framtida renoveringen utifrån fastighetens nuvarande skicka och beräknad livslängd. Föreningen har tagit fram en flerårsbudgetengod för att få god överblick över förenings framtida ekonomi. Den innehåller en långsiktig resultat/likviditetsbudget på 10 år. På det viset har föreningen en större trygghet att planera ekonomin och en bättre handlingsplan över verksamheten.

Ladda ned

Icon representing an icon       

Flerårsbudget

Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018 
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2010