Tidigare i veckan hade vi ett budgetmöte med SBC där vi gick igenom årsbudget och utfallet hittills.

 

Hyran

Budgeten ser bra ut och stämmer överens med den budget Fabrizio gjort, med skillnaden att Sbc räknat med 8% indexhöjning (pga inflation) och vi har räknat lite lägre. (Inflationen i september ligger på 6,5%)

Ulf på SBC hade lite synpunkter. Han tyckte att 3% höjning av avgifter var lite lågt. Ska vi hänga med inflationen skulle vi egentligen kunna hävda 8% men vi tycker inte att det behövs i dagsläget. Vi röstade därför för 4% höjning av avgifter och att vi sedan höjer gradvis.

 

Elen

Vidare tyckte Ulf att elpriset vi tar ut, 2kr, är lågt och menar att många andra tar ut minst 2,5kr. Det är också viktigt av skattemässiga skäl att vi inte säljer elen billigare till våra medlemmar eftersom vi då kan åka på en skattesmäll.

Vi kommer därför att höja elpriset till 3kr. Elpriserna för vintern är ännu osäkra och vi anser att det är bättre att vi går lite mer plus så vi har mer i reserv och eventuellt sänker om det skulle vara rimligt senare. Detta är fortfarande ett väldigt bra pris jämfört med om man skulle ha ett eget avtal.

Så sammanfattningsvis, för att ta höjd för inflation, ökade räntekostnader, höjning av fjärrvärmen och elpriset kommer avgiften höjas med 4% från den 1/1-24 och elen kommer att hamna på 3kr/kWh.

 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

Lite information och uppdatering om vad som händer i vår förening.


Elpriset
Vi har fått in offerter från flertalet aktörer för att se om vi ska binda vårt elavtal. Dock visar det sig att det skulle bli dyrare än det spotpris vi har i dagsläget. Därför väljer vi efter flera rekommendationer att behålla spotpriset för närvarande. Dock fortsätter vi att hålla koll.OVK
Simab kommer att genomföra ombesiktningen vid månadsskiftet november/ december. Närmare datum kommer att meddelas via lappar i brevlådorna.


Cyklar
Som säkert de flesta sett så har vi markerat alla cyklar för kunna rensa bort övergivna cyklar. De som är övergivna kommer att tas bort den 10/11.Tvättstuga ÖG 
Den 17-21/11 kommer tvättstugan på ÖG 4 att vara stängd för renoveringen. Har du tänkt tvätta då får vi be dig att antingen göra det innan eller efter.


Ytterdörrar ÖG
Ytterdörrarna till ÖG4 är preliminärt inbokade att bytas vecka 48/49.


Adventsfika
På första advent, söndagen den 3/12, tänkte vi ha lite Adventsfika kl. 16.00. Då tänder vi granen, bjuder på glögg, julmust, pepparkakor och lussebullar. Finns det några barn, eller vuxna, som vill organisera sig och bjuda på lite julsång så hade det varit fantastiskt stämningsfullt… Vi vill också bjuda in alla barn att dekorera julgranen med sitt egengjorda julpyssel.Lökar till trädgårdsgruppen
Trädgårdsgruppen efterlyser blomlökar av alla sorter, så om någon har lite lökar liggandes och vill skänka så skulle dom blir jätteglada.Ta hand om varandra i vintermörkret!

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Månadsbrev

 

Hoppas att alla har haft möjlighet att njuta av sommaren och det fantastiska september vädret. 
På fredag den 22/9 kommer alla koder att bytas till den kod som tidigare lämnats i allas brevlådor. 

 

I tidigare informationsbrev har det skrivits att spaltventilerna i fönstren kunde vara stängda för att hålla vinterkylan ute. Detta är naturligtvis sant MEN om dom är stängda så påverkas inomhusklimatet negativt och det blir inte tillräckligt bra luft i lägenheterna. Så för både boende och husets välmående bör ventilerna vara öppna. 

 

Vi kommer inom kort att åtgärda tvättstugan på ÖG 4 där klinkern har släppt. Detta arbete kommer att medföra att tvättstugan är stängd ca 1 vecka. Exakt när detta kommer att göras kommer att meddelas ca två veckor före start via lappar i trapphusen och anslag på tvättstugan. 

 

I höst görs även bytet av entrédörrarna på ÖG 4. Arbetet kommer att ta några dagar. Under tiden bytet sker ber vi er att gå genom källaren för att underlätta så mycket som möjligt.

 

I augusti omförhandlade styrelsen ett av våra lån på 25 milj. Ränteläget är som bekant ett helt annat än vad det var för några år sedan och den nya räntan är närmare 4% högre än vad vi hade innan. Styrelsen har tagit höjd för räntehöjningar i vår långtidsbudget och både vi och banken bedömer att vi har marginaler för att klara räntehöjningar. Dock vill vi passa på att förbereda alla för en avgiftshöjning på 3% vid årsskiftet. Detta för att möta ökade räntekostnader, inflation och uppvärmningskostnader.

 

Vi vill även hälsa alla nya medlemmar välkomna och påminna om vår hemsida brfguldborgen.se där ni kan få information om vår förening.
Föreningens medlemmar har även en Facebookgrupp, BrfGuldborgen, där det kommuniceras lite allt möjligt. 
Vid kontakt med styrelsen är det dock mail till som gäller. 

Med vänlig hälsning, 

Styrelsen 

Hej medlemmar!

 

På grund av tekniska problem så kommer inte koden att uppdateras idag som planerat.
Mer information när skiftet görs kommer senare.

 

Mvh
Styrelsen

Hej Medlemmar!

På måndag den 19e juni så hålls detta årets föreningsstämma, utöver lapparna som har delats ut i samtliga postlådor så kommer här protokollet inför stämman:

För att se årsredovisningen så ligger den nu uppladdad här för dig att ladda ner. 

1. Gå till https://guldborgen.se/foreningen/ekonomi
2. Tryck på Årsredovisning 2022 för att ladda ner PDF:en.

 

Kallelse till föreningsstämma

 

Datum och tid: Måndag den 19 juni 2023 kl. 18:00
Lokal: Innergården på sittrappan

 

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande
verksamhetsår
14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
17. Val av valberedning
18. Stämmans avslutande
19. Övriga frågor

 

Inga motioner har inkommit.

 

Malmö den 4 juni 2023
Styrelsen Bostadsrättsföreningen Guldborgen

 

Mvh
Styrelsen Brf Guldborgen