Hej medlemmar! Morneon meddelade att det är ok att använda boulebanan och att använda den gamla grillplatsen

Försök att undvika att vistas mer än nödvändigt på gräsmattan utan bara för gång till och från boulebanan och grillplatsen eftersom gräsmattan fortfarande behöver några veckor till för att ta sig.

Trevlig sommar!

 

Mvh
Styrelsen

Denna artikeln rör endast de som nyttjar garaget.

 

Hej medlemmar!

 

Måndag v.29 så kommer vi äntligen att få tillgång till vårt upprustade garage.
För er som har parkeringsplats så kommer det mer information snart.

 

Mvh

Styrelsen

Hej medlemmar!

Under tisdagen (29/6) så kommer gräset att rullas ut på innergården, det kommer att krävas mycket bevattning för att lägga det på plats.

 

Trevlig sommar!

Mvh
Styrelsen

Hej medlemmar!
 
Gällande punkt 17 (motion 18a) på kallelsen till årsstämman
 
En bordläggning (skjuta på frågan) har begärts eftersom gemensam el eller laddstolpar kan hanteras som två olika frågor.
 
Styrelsen bifaller och möjlighet ges till bordläggning av antingen laddstolpar (för elbilar) eller gemensam el, om man önskar bordläggning skall det tydligt anges på din poströst om det är gemensam el eller laddstolpar som man önskar bordlägga. Styrelsen rekommenderar fortfarande att utföra gemensam el och laddstolpar samtidigt, dels för att det har efterfrågats av medlemmarna och dels för att kunna göra en gemensam upphandling.
 
Har man redan skickat in sin poströst och vill ändra den går det bra att skicka in en ny lapp, glöm inte namn och lägenhetsnummer.
 
Förtydligande angående nyttjande av laddstolparna, föreningen kommer att ta ut en avgift för laddstolparna av de som hyr för att täcka dess kostnader eftersom det endast blir ett fåtal av föreningens medlemmar som kommer att nyttja dem.
 
 
 
Gällande renoveringen av innergård och garage
 
Föreningen har fått godkänt bygglov på fönsterbytet och även bytet av dörrarna mot innergården på Köpenhamnsvägen.
Styrelsen ska nu komma överens med Morneon om optionen på fönster och när de kan börja. Styrelsen återkommer så fort vi har kommit överens. 
 
Mvh
Styrelsen

Hej medlemmar!

Två frågor dök in i styrelsemailen som vi tänkte kunde vara bra att skapa en artikel av på hemsidan.

 

Första frågan gällde elmätning för ett gemensamt elavtal och löd:

Jag har en fråga gällande förslaget av gemensamt elavtal. Är detta med eller utan undermätare (dvs, individuell mätning av förbrukning) eller delar alla lika på den totala förbrukningen? Risken med att inte ha individuell mätning är att en del tror att detär fritt fram att öka sin elkonsumtion vilket minskar den förväntade besparingen (samt att det blir mindre miljövänligt naturligtvis). Jämn fördelad el-avgift innebär ju oxå att större hushåll/lägenheter 'subventioneras' i viss mån av de i mindre lägenheter (med mindre förbrukning).

Svar: Det kommer vara individuell mätning av förbrukning av precis de anledningarna som du skriver. 

 

Andra frågan var gällde dörrarna på innergården som skall byggas mot Köpenhamnsvägen och löd:

Jag undrar också över vad som ska hända med gårdstrapporna nu när bygglovet blev nekat pga av dörrarna? Jag antar att bygget av dessa trappor får vänta tills situationen med bygglovet har fixats?

Svar: Vi har på mail kommit överens med handläggaren på SBK om att vi på nedersta våningen endast byter dörrbladen till nya som är lika de gamla och låter befintlig karm och överljus vara kvar. Ritningar är inskickat till Sbk så vi väntar på beslut tillsammans med beslut om fönsterbytet. Trapporna kommer bli monterade så fort fönstren på Köpenhamnsvägen är bytta, trapporna kommer vara ivägen för en klätterställning som Morneon vill använda och alternativet är att betala Morneon ca 200.000+moms så att de kan bygga vanlig byggställning istället och det har vi sagt nej till.