Äntligen har de nya dörrarna installerats! Portkod till respektive port har lämnats ut i samtliga medlemmars brevlåda. 

Uppkommande projekt/händelser

  • Hissföretaget Primo Hiss kommer påbörja hissrenoveringar den 8 juni och detta arbete kommer att pågå 3 veckor.
  • Renovering av innergården
  • Nästa föreningsstämma hålls den 25e juni

På vår hemsida kan en logga in genom en inloggning som registreras med hjälp av det 4-siffriga lägenhetsnumret. nedan ser ni en länk till en video som visar tillvägagångssätt.

Bästa hälsningar styrelsen

Efter avslutat möte har styrelsen glädjande besked att delge. vi har har tillsammans med SBC tagit fram en flerårsbudget som baseras på framtida underhåll och renoveringar i föreningen, den räknar också med kommande tomrättsförhandling.

Trots stora investeringar i framtiden med byte av fönster (2020), renovering av garage (2020) och renovering av innergård (2020), så ser den ekonomiska planen för brf guldborgen lysande ut. Mycket tack vare att det sista av de väldigt oförmånliga lånen som legat bundna i 10 år löper ut i september i år (2019). De sänkta kostande som omförhandlingen av dessa lån och andra driftskostnader innebär gör att vi kan tackla tomträtten utan att höja avgifterna mer än de normala höjningarna. Den person på SBC som bygger flerårsbudgeten menar att det ser jätte bra ut för vår förenings framtid. Ekonomin har inte haft en sådan positiv styrfart på många år.

Andra positiva saker som vi beslutade om är bl.a att vi kommer i samband med att vi söker bygglovet för renoveringen av garaget också söker bygglov för ytterligare ett miljöhus. Det innebär att vi fördubblar kapaciteten så vi slipper dyra kostnader när det är felsorterat eller bara stökigt i soprummet.

Mer information om framtiden kommer på årsmötet som planeras att hållas under juni månad.

/styrelsen

Vi har härmed glädjen att välkomna Cykel & Skidexperten som ny hyresgäst här i Brf Guldborgen. Kontraktskrivandet gick väldigt snabbt och hyresgästen håller redan på att flytta in. Vill ni läsa mer om Cykel och Skidexperten så kan ni gå in på deras hemsida:  www.cykel-experten.se

Hälsningar, 

Styrelsen