Visa hänsyn
Vi är alla olika och uppfattar ljudnivåer, nedsmutsning, lukter och liknande olika.
Därför är det svårt att ange vad som upplevs som störande eller ej.
Om vi alla försöker visa hänsyn och vara lyhörda mot våra kringboende blir livet
mycket lättare för oss alla och trivselnivån högre.
 
Man skall inte spela hög musik eller på annat sätt föra oväsen efter kl 22.00 på
kvällar före vardag eller efter 24.00 på kvällar före helgdag.
Tänk på att det i trapphusen är väldigt lyhört och att det hörs in genom dörrarna.
 
Städa undan efter er i trappor, källare, vindar och på gården.
 
Försök att begränsa ljud som upplevs störande så gott det går och försök göra nödvändiga arbeten som låter mycket under så korta perioder som möjligt.
Försök hålla ljud som upplevs störande till följande tider:
Vardagar 08:00-20:00
Helgdagar: 10:00-18:00
 
Inga cyklar, barnvagnar eller liknande får parkeras i trapporna, då det strider mot
brandsäkerheten och kan ge böter.
 
Alla har rätt att ha ”fest” någon gång, men det är bra om man förvarnar de kring-
boende, så att de vet vad som är på gång. Lägg en lapp i brevlådorna eller sätt
upp en lapp i trapphusen. Tänk på att ni även har grannar i trapporna bredvid.
 
Vid störning
Störs du av någon granne, ta då i första hand kontakt med denna och berätta om
ditt obehag och försök att tillsammans lösa problemet.
 
Prata med dina andra grannar om också upplever störningarna och prata tillsammans med den som upplevs störande.
 
Vid upprepade störningar trots påpekande, för dagbok på när och vad du upplevt
som störande och meddela styrelsen skriftligen, så vi vet vad som händer.
Kontakta polisen om du upplever störningarna som mycket störande och sent på
kvällen/natten eller om du misstänker att någon far illa.