Exempel på arbeten som endast får utföras av behörig elinstallatör:

  • Utförande av fasta installationer t.ex. dra nya ledningar och uttag/strömbrytare.
  • Installering av golvvärme och värmekabel.
  • Byte av ojordat vägguttag mot jordat.
  • Installera dimmer

Checklista för elsäkert hem
Gå igenom Elsäkerhetsverket checklista så får du en överblick om något behöver åtgärdas.

 

Säkerhet
Jordfelsbrytaren i hallen känner av funktionsfel i inkopplade apparater och bryter strömmen vid fel. Det förhindrar att du får ström genom kroppen om något går fel.
Bryt dock alltid elen via jordfelsbrytaren när du byter glödlampor eller gör annat underhåll som är kopplat till el.
Hushållsel är dödlig så var alltid extra försiktig.

Jordfelsbrytaren utlöses då ovanliga förändringar sker av strömmen. Detta kan t.ex. hända med en felaktig hårtork eller plattång.
Utlöser jordfelsbrytaren, undvik att koppla in enheten som utlöste felet & gå till jordfelsbrytaren för att slå på strömmen igen.

Se följande video där en jordfelsbrytare testas genom att stängas av och på. Test av jordfelsbrytare

Skulle du ringa SBC/jouren vid ett tillfälle där endast jordfelsbrytare utlöst, kommer detta att debiteras på dig som medlem/hyresgäst.

 

Vad får jag göra själv?
Om du har nödvändig kunskap kan du byta strömbrytare, eluttag, armatur mm.
Dock kan du bli skadeståndsskyldig om du gör fel, så ta hjälp av behörig elektriker om du är minsta osäker.
Läs praktiska råd och tips kring el för lekman