Miljöhuset/Sophuset
Här slänger vi: 
  • Matavfall
  • Kartonger
  • Glas (färgat och ofärgat)
  • Plast
  • Metall
  • Lampor
  • Batterier

Med andra ord, det som står på tunnorna.

 

Renovering och vad som ej bör slängas
Renoverar ni ber vi er att och åka till SYSAV och släng era saker.
Inga TV-apparater, microvågsugnar, långa brädor, färgburkar etc.

 
Källsortering och återvinning
Genom källsortering och återvinning utvinns användbar råvara och energi ur hushållets avfall. Detta ger stora miljövinster. Alla kan bidra till effektiv återvinning av material och energi genom att källsortera, det mesta av ditt hushållsavfall går att återvinna eller återanvända.

Container
Ungefär två gånger varje år så beställer föreningen in en container, där kan större saker slängas som ej kan slängas i brännbart eller borde ställas i soprummet.

Grovsopor som till exempel wellpapp, större emballage och möbler lämnas till någon av Sysavs återvinningscentraler
För miljöns skull är det viktigt att alla i föreningen hjälps åt att sortera sopor, dessutom minskar det föreningens kostnader för sophämtning.