Beställ Tvättkolv 

Här kan du beställa låskolv till tvättstugan.

Kostnaden för en låskolv är 300 kr.
Betalningen sker på nästkommande hyra och kan ta upp till tre månader innan den dyker upp då hyrorna delas ur kvartalsvis. 

Leveranstid ca. 2 veckor.
Tvättkolven lämnas ut av styrelsen och kommer i postlådan.

  Refresh Captcha