Här listar vi guider samt eventuell frågor gällande de nya fönstrena efter renoveringen som genomfördes 2021/2022.

 

Hur du underhåller ditt fönster:

I detta PDF-dokument visas information om ditt fönster, bl.a. hur du vänder ditt fönster, kondensbildning, tvätt.

Underhållsanvisning-fönster.pdf 

 

Hur du knyter runt plastdetaljen:

I detta PDF-dokument visas det hur du fäster plastdetaljen i slutet av snörena för att enklare dra ner persiennerna.

Persienn-återmontera-plastdetalj-på-snöret.pdf