Hej medlemmar!
 
Gällande punkt 17 (motion 18a) på kallelsen till årsstämman
 
En bordläggning (skjuta på frågan) har begärts eftersom gemensam el eller laddstolpar kan hanteras som två olika frågor.
 
Styrelsen bifaller och möjlighet ges till bordläggning av antingen laddstolpar (för elbilar) eller gemensam el, om man önskar bordläggning skall det tydligt anges på din poströst om det är gemensam el eller laddstolpar som man önskar bordlägga. Styrelsen rekommenderar fortfarande att utföra gemensam el och laddstolpar samtidigt, dels för att det har efterfrågats av medlemmarna och dels för att kunna göra en gemensam upphandling.
 
Har man redan skickat in sin poströst och vill ändra den går det bra att skicka in en ny lapp, glöm inte namn och lägenhetsnummer.
 
Förtydligande angående nyttjande av laddstolparna, föreningen kommer att ta ut en avgift för laddstolparna av de som hyr för att täcka dess kostnader eftersom det endast blir ett fåtal av föreningens medlemmar som kommer att nyttja dem.
 
 
 
Gällande renoveringen av innergård och garage
 
Föreningen har fått godkänt bygglov på fönsterbytet och även bytet av dörrarna mot innergården på Köpenhamnsvägen.
Styrelsen ska nu komma överens med Morneon om optionen på fönster och när de kan börja. Styrelsen återkommer så fort vi har kommit överens. 
 
Mvh
Styrelsen

Hej medlemmar!

Två frågor dök in i styrelsemailen som vi tänkte kunde vara bra att skapa en artikel av på hemsidan.

 

Första frågan gällde elmätning för ett gemensamt elavtal och löd:

Jag har en fråga gällande förslaget av gemensamt elavtal. Är detta med eller utan undermätare (dvs, individuell mätning av förbrukning) eller delar alla lika på den totala förbrukningen? Risken med att inte ha individuell mätning är att en del tror att detär fritt fram att öka sin elkonsumtion vilket minskar den förväntade besparingen (samt att det blir mindre miljövänligt naturligtvis). Jämn fördelad el-avgift innebär ju oxå att större hushåll/lägenheter 'subventioneras' i viss mån av de i mindre lägenheter (med mindre förbrukning).

Svar: Det kommer vara individuell mätning av förbrukning av precis de anledningarna som du skriver. 

 

Andra frågan var gällde dörrarna på innergården som skall byggas mot Köpenhamnsvägen och löd:

Jag undrar också över vad som ska hända med gårdstrapporna nu när bygglovet blev nekat pga av dörrarna? Jag antar att bygget av dessa trappor får vänta tills situationen med bygglovet har fixats?

Svar: Vi har på mail kommit överens med handläggaren på SBK om att vi på nedersta våningen endast byter dörrbladen till nya som är lika de gamla och låter befintlig karm och överljus vara kvar. Ritningar är inskickat till Sbk så vi väntar på beslut tillsammans med beslut om fönsterbytet. Trapporna kommer bli monterade så fort fönstren på Köpenhamnsvägen är bytta, trapporna kommer vara ivägen för en klätterställning som Morneon vill använda och alternativet är att betala Morneon ca 200.000+moms så att de kan bygga vanlig byggställning istället och det har vi sagt nej till.

Pågående och kommande arbeten.

Gården:

  • Miljöhus
  • Trädäck
  • Boulebana
  • Komplettering av tätskikt
  • Rivning av fontän
  • En del av gångstråk av byasten.

Garaget och lokal:

  • Städning
  • Målning
  • Lagning av betonggolv
  • Ny belysning

Entreprenören har flaggat för att gården inte kommer bli klar till V.27, däremot ska de invändiga arbetena vara klara så garaget ska vi få tillbaka så vi kan parkera där igen.
Vi diskuterar en lösning.

 

Mvh

Styrelsen

Garaget

Nu har entreprenören fyllt upp kilen ovanpå garagetaket och gjutit en betongplatta ovanpå. Delen som lutade mot innergården var så pass ojämn att det inte gick att lägga nytt tätskikt på. Därför har de lagt en tunn betongavjämning för att få bort ojämnheterna. Mark gräver ner ny dränering mot innergården.
Under V.18 är tätskiktet planerat att starta om vädret tillåter. Inuti garaget pågår fortfarande viss lagning.

 

Bygglov för fönster:
Om ni vill se vilka fönster vi har tänkt byta till kan ni kika på det pågående fönsterbytet på andra sidan Örsholmsgången.
De byter från samma typ av fönster vi har idag till samma fönster vi har föreskrivit. Husen på Törnskärsgatan har också bytt under hösten till samma fönster vi har föreskrivit om ni vill se hur de ser ut monterade.

Stadsbyggnadskontoret har inkommit med att de rekommenderar att avslå vårt fönsterbyte. Styrelsen har väldigt svårt att förstå detta med tanke på att omkringliggande byggnader precis och är under byte från samma fönster vi har till samma fönster vi har föreskrivit. Styrelsen för en dialog med Stadsbyggnadskontoret och vi är övertygande om att vi ska komma till en lösning

 

Träpartier

De har även avslagit att byta ut träpartierna i trapphusen.
Styrelsen har poängterat att de redan har godkänt de nya entretrapporna mot Köpenhamnsvägen och att portarna inte går att använda som entrépartier.

 

Mvh

Styrelsen

Innergård, garage & fönster

Som alla har märkt är vi i full gång med renovering av garaget och vi i styrelsen vill ge er en uppdatering. De flesta betonglagningarna är nu gjorda och skadorna var ungefär som vi hade räknat med enligt våra tidigare undersökningar och kostnaderna har inte dragit iväg som vi varit oroliga för. Hade vi väntat längre med renoveringen hade det troligen blivit mycket större skador, men som tur var hann vi i tid. Vi har rivit några gamla väggar i garaget för att få fler parkeringsplatser och utreder nu om vi kan utvidga garaget 1m vid det gamla vaktmästarförrådet mot Edward Lindahlsgatan för att få plats med ytterligare en bilparkeringsplats. Gård & garageprojektet håller tiden och ser ut att vara färdigt ungefär till semestern 2021.

Vi väntar fortfarande på bygglov på fönster från stadsbyggnadskontoret under tiden förhandlar vi med Morneon om fönsterentreprenaden. Vi hoppas att kunna renovera våra befintliga dörrpartier i trapphusen och på så sätt spara pengar.

Varmvatten

Vissa i föreningen upplever problem med att vattnet inte är tillräckligt varmt. Styrelsen felsöker och har haft en vvs firma som kollat rören och de hittade inget som var fel. Vi har även provat att byta en blandare i en lägenhet som hade problem men det hjälpte inte heller. Det vi gör nu är att vi i samband med garagerenoveringen tidigarelägger uppgraderingen av vår värmecentral. Vi hoppas att det hjälper annars letar vi vidare.

Akuta felanmälningar

Styrelsen har märkt att det ofta blir missförstånd vid vattenläckor, elfel eller andra akuta fel. Sådana ska direkt anmälas till SBC, om de har stängt har vi också ett journummer till Securitas, så att de kan skicka ut en hantverkare som kan laga felet.  Nummer står i alla trapphus och på vår hemsida guldborgen.se. Skicka sedan också ett mail till styrelsen så vi är uppdaterade om läget och kan hjälpa till om det behövs. 

Brandkontroll

Föreningen kommer snart att gå den årliga brandronden tillsammans med FSB, vi ber alla att inte ha saker stående utanför sina lägenheter eller förråd då det kan ökar brandrisken och kan vara i vägen för ambulans och räddningspersonal.

Ekonomi

Styrelsen har varit i kontakt med flera banker och kommer ta ett lån på 15 miljoner för att betala för gård, garage & fönsterprojektet och i samband med det kommer ett av föreningens stora lån på 25miljoner att förhandlas om till en lägre ränta. Föreningen har precis sålt en lägenhet och kommer att sälja ytterligare en till under våren och som det ser ut nu kommer vi att kunna amortera några/några miljoner när projekten är avslutade. 

Städning

Som många har märkt är städningen nu mycket bättre än den var innan. Det beror på att styrelsen själva utför städningen och på så sätt sparar vi ungefär 120.000kr/år och får bättre kvalitet. Om du kan tänka dig att hjälpa till att städa ditt trapphus kanske tillsammans med dina grannar och avlasta oss får ni gärna skicka ett mail så fixar vi mopp och kvast:)

Trädgård och trivselgrupp

Styrelsen undrar om vi har några medlemmar som skulle vara intresserade av att starta upp en trädgård och trivselgrupp? Förslag vore att plantera blommor i de nya odlingslådorna, kanske ordna en grillfest på innergården eller vad som just du skulle vilja göra.

Gemensamhetslokal

När projektet är klart kommer vi att ha en nyrenoverad gemensamhetslokal med ventilation. Men den kommer att vara helt tom! Kom gärna med förslag med vad du skulle vilja att vi gjorde med den.

Parkeringsplatser

Ni som har parkeringsplats kommer snart att få ett nytt avtal i er brevlåda. Det rör sig inte om ett nytt avtal utan om en förändring av det redan befintliga. Så som vi tidigare informerat om kommer vi att höja avgiften till 700 kronor per månad för bil och 350 kr för motorcykel. När ni fått avtalet ber vi er att läsa igenom, och om allt verkar ok, skriva under och returnera ett ex till oss i styrelsen i föreningens brevlåda vid garaget eller i Kphv 5b. Det nya avtalet kommer att börja gälla den 1:a augusti, så planera i tid för att säga upp de avtal som några av er tecknat under tiden. Om garaget blir färdigt tidigare, så meddelar vi er detta och ni kan då självfallet flytta bilen redan då till det nyrenoverade garaget. 

 

Mvh
Styrelsen