Hej Medlemmar!

Gamla ljusinsläpp har hittats för garagetaket, dessa är igengjutna och gör att de sticker upp 200mm över övrig beläggning.
Dessa ljusinsläpp kommer att behöva tas bort för att ett nytt tätskikt skall kunna läggas och det beräknas vara klart i mitten på v.10.

Detta är också anledningen till det nuvarande hamrandet som Morneon genomför.

Mvh
Styrelsen

 

Hej medlemmar! Här kommer de kommande veckornas uppdatering av renoveringen.

 

Vecka 8

 • Rivning av överbyggnad
 • Rivning bef tätskikt
 • Rivning av trappa.  klart onsdag v.8
 • Betonglagning i garage
 • Föreningen kommer lämna ut lappar med info om inmätning av befintliga fönster.

 

Vecka 9

 • Rivning av överbyggnad
 • Rivning bef tätskikt

 

Mvh
Styrelsen

Nedan kommer en lista av kommande veckors renovering. 

Vecka 4

Stämpning av garagebjälklag

Betonglagning i garage.

Igenmurning av fönsteröppningar i lokal

 

Vecka 5

Mark – Frischaktning av garagetak grävmaskiner kommer etableras.

Betonglagning i garage.

Igenmurning av fönsteröppningar i lokal.

 

Vecka 6

Mark – Frischaktning av garagetak

Betonglagning i garage.

Igenmurning av fönsteröppningar i lokal.

 

Mvh
Styrelsen

Hej kära medlemmar!

 

Renoveringen är nu i full gång och Morneon håller just nu på med källaren. 

Nedanför listas kommande renoveringsprojekt. 

 

Lokalen

 • Asbestsaneringen (slipningen) blir klar fredag.
 • Högtryckstvättning kommer att ske i lokalen i början av nästa vecka.
 • I slutet av nästa vecka påbörjar vi putslagning och göra håltagning för VENT.

 

Garaget

 • Rivning fortsätter
 • Igenmurning av fönster
 • Betonglagning
 • Vecka 4 så påbörjas stämpning av bjälklag

 

V.5 Etablering av grävmaskin för att riva bort beläggning ovanpå garaget

 

Mvh
Styrelsen

Planritningen för kommande renovering finns bifogad i denna artikel.
Tryck på länken nedan vid namn planritning.pdf för att ladda ner dokumentet.

planritning.pdf

Idéerna framkom under "brainstormingen" från i somras där föreningen samlades. En artiktekt har sedan sett över idéerna och gjort en slutgiltig planritning. 

Mvh 
Styrelesen