Ekonomi inför 2024

Tidigare i veckan hade vi ett budgetmöte med SBC där vi gick igenom årsbudget och utfallet hittills.

 

Hyran

Budgeten ser bra ut och stämmer överens med den budget Fabrizio gjort, med skillnaden att Sbc räknat med 8% indexhöjning (pga inflation) och vi har räknat lite lägre. (Inflationen i september ligger på 6,5%)

Ulf på SBC hade lite synpunkter. Han tyckte att 3% höjning av avgifter var lite lågt. Ska vi hänga med inflationen skulle vi egentligen kunna hävda 8% men vi tycker inte att det behövs i dagsläget. Vi röstade därför för 4% höjning av avgifter och att vi sedan höjer gradvis.

 

Elen

Vidare tyckte Ulf att elpriset vi tar ut, 2kr, är lågt och menar att många andra tar ut minst 2,5kr. Det är också viktigt av skattemässiga skäl att vi inte säljer elen billigare till våra medlemmar eftersom vi då kan åka på en skattesmäll.

Vi kommer därför att höja elpriset till 3kr. Elpriserna för vintern är ännu osäkra och vi anser att det är bättre att vi går lite mer plus så vi har mer i reserv och eventuellt sänker om det skulle vara rimligt senare. Detta är fortfarande ett väldigt bra pris jämfört med om man skulle ha ett eget avtal.

Så sammanfattningsvis, för att ta höjd för inflation, ökade räntekostnader, höjning av fjärrvärmen och elpriset kommer avgiften höjas med 4% från den 1/1-24 och elen kommer att hamna på 3kr/kWh.

 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen