Renoveringsarbete - juni och framåt

Pågående och kommande arbeten.

Gården:

  • Miljöhus
  • Trädäck
  • Boulebana
  • Komplettering av tätskikt
  • Rivning av fontän
  • En del av gångstråk av byasten.

Garaget och lokal:

  • Städning
  • Målning
  • Lagning av betonggolv
  • Ny belysning

Entreprenören har flaggat för att gården inte kommer bli klar till V.27, däremot ska de invändiga arbetena vara klara så garaget ska vi få tillbaka så vi kan parkera där igen.
Vi diskuterar en lösning.

 

Mvh

Styrelsen