Uppdatering av gårdsrenovering

Garaget

Nu har entreprenören fyllt upp kilen ovanpå garagetaket och gjutit en betongplatta ovanpå. Delen som lutade mot innergården var så pass ojämn att det inte gick att lägga nytt tätskikt på. Därför har de lagt en tunn betongavjämning för att få bort ojämnheterna. Mark gräver ner ny dränering mot innergården.
Under V.18 är tätskiktet planerat att starta om vädret tillåter. Inuti garaget pågår fortfarande viss lagning.

 

Bygglov för fönster:
Om ni vill se vilka fönster vi har tänkt byta till kan ni kika på det pågående fönsterbytet på andra sidan Örsholmsgången.
De byter från samma typ av fönster vi har idag till samma fönster vi har föreskrivit. Husen på Törnskärsgatan har också bytt under hösten till samma fönster vi har föreskrivit om ni vill se hur de ser ut monterade.

Stadsbyggnadskontoret har inkommit med att de rekommenderar att avslå vårt fönsterbyte. Styrelsen har väldigt svårt att förstå detta med tanke på att omkringliggande byggnader precis och är under byte från samma fönster vi har till samma fönster vi har föreskrivit. Styrelsen för en dialog med Stadsbyggnadskontoret och vi är övertygande om att vi ska komma till en lösning

 

Träpartier

De har även avslagit att byta ut träpartierna i trapphusen.
Styrelsen har poängterat att de redan har godkänt de nya entretrapporna mot Köpenhamnsvägen och att portarna inte går att använda som entrépartier.

 

Mvh

Styrelsen