Infobrev Mars

Innergård, garage & fönster

Som alla har märkt är vi i full gång med renovering av garaget och vi i styrelsen vill ge er en uppdatering. De flesta betonglagningarna är nu gjorda och skadorna var ungefär som vi hade räknat med enligt våra tidigare undersökningar och kostnaderna har inte dragit iväg som vi varit oroliga för. Hade vi väntat längre med renoveringen hade det troligen blivit mycket större skador, men som tur var hann vi i tid. Vi har rivit några gamla väggar i garaget för att få fler parkeringsplatser och utreder nu om vi kan utvidga garaget 1m vid det gamla vaktmästarförrådet mot Edward Lindahlsgatan för att få plats med ytterligare en bilparkeringsplats. Gård & garageprojektet håller tiden och ser ut att vara färdigt ungefär till semestern 2021.

Vi väntar fortfarande på bygglov på fönster från stadsbyggnadskontoret under tiden förhandlar vi med Morneon om fönsterentreprenaden. Vi hoppas att kunna renovera våra befintliga dörrpartier i trapphusen och på så sätt spara pengar.

Varmvatten

Vissa i föreningen upplever problem med att vattnet inte är tillräckligt varmt. Styrelsen felsöker och har haft en vvs firma som kollat rören och de hittade inget som var fel. Vi har även provat att byta en blandare i en lägenhet som hade problem men det hjälpte inte heller. Det vi gör nu är att vi i samband med garagerenoveringen tidigarelägger uppgraderingen av vår värmecentral. Vi hoppas att det hjälper annars letar vi vidare.

Akuta felanmälningar

Styrelsen har märkt att det ofta blir missförstånd vid vattenläckor, elfel eller andra akuta fel. Sådana ska direkt anmälas till SBC, om de har stängt har vi också ett journummer till Securitas, så att de kan skicka ut en hantverkare som kan laga felet.  Nummer står i alla trapphus och på vår hemsida guldborgen.se. Skicka sedan också ett mail till styrelsen så vi är uppdaterade om läget och kan hjälpa till om det behövs. 

Brandkontroll

Föreningen kommer snart att gå den årliga brandronden tillsammans med FSB, vi ber alla att inte ha saker stående utanför sina lägenheter eller förråd då det kan ökar brandrisken och kan vara i vägen för ambulans och räddningspersonal.

Ekonomi

Styrelsen har varit i kontakt med flera banker och kommer ta ett lån på 15 miljoner för att betala för gård, garage & fönsterprojektet och i samband med det kommer ett av föreningens stora lån på 25miljoner att förhandlas om till en lägre ränta. Föreningen har precis sålt en lägenhet och kommer att sälja ytterligare en till under våren och som det ser ut nu kommer vi att kunna amortera några/några miljoner när projekten är avslutade. 

Städning

Som många har märkt är städningen nu mycket bättre än den var innan. Det beror på att styrelsen själva utför städningen och på så sätt sparar vi ungefär 120.000kr/år och får bättre kvalitet. Om du kan tänka dig att hjälpa till att städa ditt trapphus kanske tillsammans med dina grannar och avlasta oss får ni gärna skicka ett mail så fixar vi mopp och kvast:)

Trädgård och trivselgrupp

Styrelsen undrar om vi har några medlemmar som skulle vara intresserade av att starta upp en trädgård och trivselgrupp? Förslag vore att plantera blommor i de nya odlingslådorna, kanske ordna en grillfest på innergården eller vad som just du skulle vilja göra.

Gemensamhetslokal

När projektet är klart kommer vi att ha en nyrenoverad gemensamhetslokal med ventilation. Men den kommer att vara helt tom! Kom gärna med förslag med vad du skulle vilja att vi gjorde med den.

Parkeringsplatser

Ni som har parkeringsplats kommer snart att få ett nytt avtal i er brevlåda. Det rör sig inte om ett nytt avtal utan om en förändring av det redan befintliga. Så som vi tidigare informerat om kommer vi att höja avgiften till 700 kronor per månad för bil och 350 kr för motorcykel. När ni fått avtalet ber vi er att läsa igenom, och om allt verkar ok, skriva under och returnera ett ex till oss i styrelsen i föreningens brevlåda vid garaget eller i Kphv 5b. Det nya avtalet kommer att börja gälla den 1:a augusti, så planera i tid för att säga upp de avtal som några av er tecknat under tiden. Om garaget blir färdigt tidigare, så meddelar vi er detta och ni kan då självfallet flytta bilen redan då till det nyrenoverade garaget. 

 

Mvh
Styrelsen