Renovering de kommande veckorna

Nedan kommer en lista av kommande veckors renovering. 

Vecka 4

Stämpning av garagebjälklag

Betonglagning i garage.

Igenmurning av fönsteröppningar i lokal

 

Vecka 5

Mark – Frischaktning av garagetak grävmaskiner kommer etableras.

Betonglagning i garage.

Igenmurning av fönsteröppningar i lokal.

 

Vecka 6

Mark – Frischaktning av garagetak

Betonglagning i garage.

Igenmurning av fönsteröppningar i lokal.

 

Mvh
Styrelsen