Beställ Tagg 

Här kan du beställa nya taggar

Kostnaden för tagg är 100 kr och betalas kontant.
Taggar lämnas ut av styrelsen.