Fastighet

SBC sköter våra fastigheter och felanmälan görs via telefon eller SBC:s hemsida.

SBCs hemsida - Felanmälan

0771-722 722
Mån-Fre 07.00-21.00

 

Akuta fel

Securitas
040-282050

Vid akuta fel kvällar/helger som ej kan vänta.
Fel betraktas som akuta när det föreligger risk för att människor eller egendom kan komma till skada.

 

 

Vid brand, behov av polis eller akuta olycksfall:

Ring 112 

Internet

Telenor (f.d. Bredbandsbolaget)
Tel. 020-222 222
Mån-Fre 08.00-21.00
Lör-Sön 09.00-21.00

Support via mejlformulär Kabel-TV

Comhem Tel. 90 222 
Mån-Fre 08.00-21.00
Lör-Sön 09.00-18.00

E-post: 

Om Du har fel på kabelteve mottagningen kontrollera först om dina grannar också har problem innan du felanmäler. Det underlättar felsökningen.

 

Insekter/skadedjur

Anticimex Tel. 0752-451000
Mån-Fre 07.00-18.00

Sanering är kostnadsfri och bekostas via föreningens försäkring