Byggår: 1946
Arkitekt: Mogens Mogensen
Antal flerbostadshus: 1
Antal lägenheter: 113
Antal lokaler: 18 (Hyresrätter; 5 är butikslokaler och 13 är förråd/lager)
Antal hyresrätter: 9
Föreningen bildades: 2006. Husen köptes 2007
Tomträtt: Fastigheten är upplåten med tomträtt, omförhandling av tomträttsavgälden sker först år 2020-08-31. Som det ser ut nu med uppdaterad underhållsplan och flerårsbudget kommer denna inte att påverka avgifterna (2019).

Parkeringsmöjligheter: 31 st parkeringsplatser och 5 MC platser. Kostnad 580kr/månad bil, 260kr/månaden MC, via kölista. Boendeparkering i området –ansöks på www.malmo.se
Uppvärmning: Fjärrvärme
Ventilation: Självdrag
Tvättstuga: Källare
Internet: Gruppanslutningsavtal med Ownit. Hastighet 100/100 via fiber. Kostnad 165kr/månad
Kabel-TV: Basutbud via gruppanslutningsavtal med ComHem. Kostnad 70kr/månad priset gäller till 2019. Avtalet ämnas sedan konkurrensutsättas och därmed kan annan leverantör bli gällande efter 2019-09.
 
OBSERVERA: Internet & Kabel-TV är obligatoriska avgifter


Utförda renoveringar samt planerade renoveringar
 
Byte av fönster: 2020
Renovering Garage: 2020
Renovering innergård: 2020
Målning av tvättstugor: 2019
 
Byte av radiator ventiler: 2015
Avloppsstammar: 2010/2011
Vattenstammar: 2010/2011
Fasad: 1998 plåtinklädnad
El: 2009 nya elledningar
Tak: 1998
Balkonger: 1998


Övriga renoveringar:
Ny värmeanläggning 1983, värmeväxlare upprustades 2010
Gårdsomläggning 2004
 

Fastigheten förvaltas av: SBC ekonomisk förvaltning, Fastighetsservice - GN Städ & Fastighetsservice
Överlåtelseavgift 2,5% av prisbasbelopp och Pantsättningsavgift 1% av prisbasbelopp betalas av köparen
Förvaring: Källarförråd och vindsutrymme finns i fastigheterna.
Kontakt: Styrelseordförande Simon Mikaelsson, 

Ladda ned

Icon representing an icon       

Flerårsbudget
Energideklaration
Stadgar
Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2010